מעליות קידמת 2000 בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מידע למחזיק מעלית

 

מעליות- פיקוח, שימוש ושירות - מידע כללי
 

המעלית הנה אמצעי תחבורה נוח ובטוח - בתנאי שמתחזקים אותה ובודקים אותה כנדרש בחוק.

זוהי מערכת מורכבת למדי, ותקלה בה עלולה להביא למצבים מסוכנים. לכן מפורטים בחוק תקנים לבנייתה, נהלים לבדיקתה, ולקבלת שירות שוטף.

בעמוד זה נפרט את עיקרי חובותיו וזכויותיו של בעל המעלית על מנת לעזור לו ולהנחות אותו כיצד לפעול, כדי להבטיח תפעול אמין ובטוח של המעלית ומניעת תאונות ותקלות.

מידע לבעל מעלית חדשה

כל מעלית שנבנית בישראל חייבת לעמוד בתקן  ישראלי רשמי מס' 24 - מעליות נוסעים ומשא, וחלה עליה חובת תו תקן (את התקן ניתן לרכוש במכון התקנים הישראלי.

 רק חברה בעלת תו תקן רשאית להרכיב מעלית. מעלית שלא עומדת בדרישות התקן לא תותר לשימוש.

לפי הוראות החוק - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970 סעיף 59א ו- 60, כל מעלית חדשה חייבת להיבדק בדיקה ראשונית כדי לוודא שהיא אכן בנויה לפי דרישות הפקודה והתקן ושכל המערכות הבטיחותיות במעלית עובדות.

ללא בדיקה זו המעלית אסורה לשימוש.

מכון התקנים בודק את תקינות המעלית ואת מידת התאמתה להוראות תקן 4. יצרן המעלית חייב לשלם עבור בדיקה זו, כיוון שבשלב זה המעלית עדיין באחריותו.

בשנה הראשונה לפעולת מעלית בבנין מגורים, מתקין המעלית נושא באחריות לפעולתה התקינה, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד - 1984.

אחריות זו מכסה תיקונים וחלפים וניתנת ללא תשלום מאת דיירי הבית, בתנאי שנחתם הסכם שירות בין הדיירים לבין מתקין המעלית בתוך 60 יום מיום הבדיקה הראשונה של הבודק המוסמך.

בדיקה תקופתית

על פי החוק חובה לבצע בדיקת בטיחות של המעלית אחת לשישה חודשים.

אי ביצוע בדיקה כזו מסכן את המשתמשים במעלית ואף מהווה עבירה פלילית.

האחריות על הזמנת הבדיקה ועל התשלום עבורה היא על בעל המעלית.

הבדיקה מתבצעת על ידי בודק מוסמך למעליות, אשר קיבל את הסמכתו ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

רשימת הבודקים המוסמכים מתעדכנת מידי פעם ורק אנשים המופיעים ברשימה זו רשאים לבצע את הבדיקה התקופתית.

את תוצאות הבדיקה מציין הבודק בדו"ח שנקרא "תסקיר בדיקה".

 דוח זה נשלח לבעל המעלית ולמשרד העבודה העורך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר.

בעל המעלית אחראי להזמין אנשי שירות למעליות לצורך תיקון כל הליקויים שפירט הבודק.

כאשר מוצא הבודק ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית, יש להשבית את המעלית מיד, ולדאוג לכל הסידורים האפשריים על מנת למנוע שימוש במעלית.

משרד העבודה והרווחה מוציא במקרה כזה צו בטיחות האוסר את המשך פעולת המעלית, עד לתיקונה ובדיקתה מחדש.

הפעלת מעלית בניגוד לצו, אסורה בהחלט.

הפעלת המעלית מחדש תאושר על ידי מפקח עבודה, רק לאחר שהבודק המוסמך בדק את המעלית, ואישר כי הליקויים הבטיחותיים תוקנו לשביעות רצונו, ולא נשקפת עוד סכנה למשתמש במעלית.

שירות מעליות

כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המעלית, נדרש גם טיפול שוטף, הכולל החלפת רכיבים בלויים, שימון וכיוון המערכות השונות וזאת מעבר לבדיקות החצי שנתיות.

למטרה זו, חייב כל בעל מעלית להתקשר עם אחת החברות בעלות רישיון למתן שירות למעליות.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נותן את הרישיון לחברות לשירות למעליות ומחייב שכל מעלית תהיה בטיפול שוטף על ידי אחת החברות המאושרות.

אי קיום חוזה שירות למעלית מהווה עילה לא לאשר הפעלתה.

חילוץ נוסעים לכודים ממעלית

לעתים קורה, שמעלית נתקעת בעת נסיעתה עקב תקלה כלשהי (למשל הפסקת חשמל).

בדרך כלל דיירי הבניין יכולים לחלץ את הלכודים ללא סיוע.

לשם כך קיימות בחדר המכונה הוראות חילוץ מפורטות, ומתקין המעלית חייב לקיים הדרכה לדיירים, בה מציגים ומתרגלים חילוץ נכון.

רק מי שהודרך רשאי לבצע את החילוץ.

חשוב מאוד לבצע את החילוץ לפי ההוראות.

כל דרך אחרת מהווה סכנה, ולכן אסורה בתכלית האיסור.

אם מסיבה כלשהי לא מצליחים לחלץ את הנוסעים לפי ההוראות, יש להתקשר לחברת השירות ולבקש עזרה.

חברת השירות מקיימת כוננות 24 שעות ביממה. מספרי הטלפון לחרום רשומים ליד המעלית.

 
שימוש נכון במעלית

בכל מעלית רשומות הוראות השימוש אותן יש לקיים. בנוסף, יש להקפיד על קיום ההוראות הבאות:

 • השימוש במעלית לילדים מתחת לגיל 14 , ללא ליווי מבוגר , אסור על פי החוק.

 • אין להעמיס על המעלית מעל המותר. עומס יתר פוגע בפעילות המעלית מסוכן בטיחותית.

 • יש להדריך ילדים כיצד לנהוג בזהירות: לא להשתולל בתא בזמן נסיעה, ולא להכניס חפצים שיכולים להיתפס ולהפריע לנסיעה תקינה של המעלית.

 • חילוץ נוסעים מן המעלית יעשה בהתאם להוראות החילוץ במדויק.

 • רצוי שמספר רב ככל האפשר של   דיירים יעברו הדרכה מאת מתקין המעלית על חילוץ נכון של לכודים.

 • אם מבחינים בדבר חריג (כגון שמשה שבורה בדלת המעלית, רעשים חריגים) יש לדאוג מיד ליציאת הנוסעים מן המעלית,להשבתת המעלית וניתוק החשמל על ידי הורדת ידית המפסק הראשי בחדר המכונה.

 • יש להודיע מיד לחברת השירות.

 • אם מבחינים שדלת פיר המעלית אינה נעולה כאשר המעלית לא נמצאת מולה, יש להשבית מיד את המעלית כאמור לעיל,ובנוסף להגיף את הדלת.

 • אם הדבר אינו ניתן,לחסום את הדלת על ידי ספסל, קרש וכד' ולהעמיד שומר לידה, עד לבוא הטכנאי.

 • יש להתייחס לכל הערותיו של הבודק בבדיקה החצי שנתית ולתקנן כנדרש.

 • יש לבדוק את פעולות החברה אתה נחתם חוזה השירות. יש לדרוש מהחברה המתחזקת דיווח עדכני על ביצוע טיפול שוטף כל 4 - 5 שבועות.

 • אסור לטלטל את התא במהלך הנסיעה.

 • יש למנוע כניסת מים לפיר המעלית, במהלך שטיפת הרצפה בקומות.

 • אין לשפוך מים בתוך תא המעלית.

 • יש לדאוג לתאורה נאותה בכל קומה בקרבת הכניסות למעלית .

 • יש לדאוג לתקינות התאורה בחדר המכונה ובדרכי הגישה לחדר המכונה - על מנת לאפשר גישה בטוחה בשעות הלילה , במקרה הצורך.

 • יש לשמור על נקיון תא המעלית , במיוחד באזור מסילות הדלתות, לכלוך במסילות , גורם לעצירת פעולת המעלית.

 • מומלץ לבדוק מדי פעם את תקינותו של פעמון האזעקה בתא.

 • במידה שהפעמון אינו תקין,  יש לדווח על כך לחברת השירות.

 • יש לדאוג לגישה נוחה אל חדר המכונה.

 • אין לאחסן בחדר המכונה חפצים , והוא חייב להיות נעול.

 • שימוש נכון במעלית וקיום טיפול שוטף ובדיקה חצי שנתית, יבטיחו פעולתה הבטוחה, ללא תקלות.