מעליות קידמת 2000 בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריה - מעליות מבני ציבור

 
מעלית בקניון בית-שאן מעלית קידמת 2000מעלית בקניון בית-שאן מעלית קידמת 2000
פלאפון ביג ב"ש מעלית קידמת 2000פלאפון ביג ב"ש מעלית קידמת 2000
קופ"ח נהריה מעלית קידמת 2000קופ"ח נהריה מעלית קידמת 2000
קופ"ח חולון מעלית קידמת 2000קופ"ח חולון מעלית קידמת 2000
מעלון פנימי במבנה ציבורימעלון פנימי במבנה ציבורי
מעלון פנימי במבנה ציבורימעלון פנימי במבנה ציבורי
מעלון חיצוני מבנה ציבורמעלון חיצוני מבנה ציבור
מעלון מבנה ציבורמעלון מבנה ציבור