מעליות קידמת 2000 בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריה מעליות בבית מגורים

 
תא מעלית מפורמייקה עם פסי נירוסטהתא מעלית מפורמייקה עם פסי נירוסטה
תא מעלית – פורמייקה כהה + נירוסטהתא מעלית – פורמייקה כהה + נירוסטה
תא מעלית בבית משותףתא מעלית בבית משותף
פנל קריאות בתא מעליתפנל קריאות בתא מעלית
מעלית עם דלת חוץ כנףמעלית עם דלת חוץ כנף
מעלית עם דלת חוץ כנףמעלית עם דלת חוץ כנף
מעלית עם תא פורמייקה בהירה מעלית קידמת 2000מעלית עם תא פורמייקה בהירה מעלית קידמת 2000
מעלית עם דלת כנף ותא נרוסטה מעלית קידמת 2000 בע"ממעלית עם דלת כנף ותא נרוסטה מעלית קידמת 2000 בע"מ
מעלית קידמת 2000מעלית קידמת 2000